Slide

  • Elder Sign Drustvene igre
  • Drustvene igra Zombicide
  • Dungeons & Dragons Drustvena igra
  • Elder Sign Drustvene igre
  • Karticna igra Yu Gi Oh Srbija

Realm of Light Structure Deck

Cena: 2 500 RSD

Čuvena Lightsworn čudovišta se vraćaju da dovedu moć svetlosti na tablu u Realm of Light špilu! Bazirani na mehanici slanja karata sa vrha špila na groblje, ovaj arhetip dobija dodatne prednosti i efekte za svako Lightsworn čudovište na groblju! Prizovite legendarnog Judgement Dragon-a i očistite protivničku tablu!

Spisak karata u špilu:

Seriski broj Naziv Raritet Tip Količina
SDLI-EN001 Alexandrite Dragon Common Normal Monster 1
SDLI-EN002 Minerva, Lightsworn Maiden Super Rare Tuner Monster 1
SDLI-EN003 Raiden, Hand of the Lightsworn Super Rare Tuner Monster 1
SDLI-EN004 Judgment Dragon Common Effect Monster 1
SDLI-EN005 Gragonith, Lightsworn Dragon Common Effect Monster 1
SDLI-EN006 Celestia, Lightsworn Angel Common Effect Monster 1
SDLI-EN007 Jain, Lightsworn Paladin Common Effect Monster 2
SDLI-EN008 Lyla, Lightsworn Sorceress Common Effect Monster 2
SDLI-EN009 Garoth, Lightsworn Warrior Common Effect Monster 1
SDLI-EN010 Wulf, Lightsworn Beast Common Effect Monster 1
SDLI-EN011 Ehren, Lightsworn Monk Common Effect Monster 1
SDLI-EN012 Lumina, Lightsworn Summoner Common Effect Monster 2
SDLI-EN013 Aurkus, Lightsworn Druid Common Effect Monster 1
SDLI-EN014 Shire, Lightsworn Spirit Common Effect Monster 1
SDLI-EN015 Ryko, Lightsworn Hunter Common Effect Monster 2
SDLI-EN016 Honest Common Effect Monster 1
SDLI-EN017 Lightray Diabolos Common Effect Monster 1
SDLI-EN018 Lightray Daedalus Common Effect Monster 1
SDLI-EN019 Vylon Prism Common Tuner Monster 1
SDLI-EN020 Fabled Raven Common Tuner Monster 1
SDLI-EN021 The Fabled Cerburrel Common Tuner Monster 1
SDLI-EN022 Blackwing - Zephyros the Elite Common Effect Monster 1
SDLI-EN023 Necro Gardna Common Effect Monster 1
SDLI-EN024 Lightsworn Sanctuary Ultra Rare Continuous Spell Card 1
SDLI-EN025 Realm of Light Common Field Spell Card 2
SDLI-EN026 Solar Recharge Common Normal Spell Card 1
SDLI-EN027 Charge of the Light Brigade Common Normal Spell Card 1
SDLI-EN028 Monster Reincarnation Common Spell Card 1
SDLI-EN029 Foolish Burial Common Spell Card 1
SDLI-EN030 Glorious Illusion Common Continuous Trap Card 1
SDLI-EN031 Lightsworn Barrier Common Continuous Trap Card 1
SDLI-EN032 Vanquishing Light Common Counter Trap Card 1
SDLI-EN033 Beckoning Light Common Normal Trap Card 1
SDLI-EN034 Skill Successor Common Normal Trap Card 1
SDLI-EN035 Breakthrough Skill Common Normal Trap Card 1
SDLI-EN036 Michael, the Arch-Lightsworn Ultra Rare Synchro Monster 1